เกษตรกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ ศพก. เครือข่ายการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร นายพิเชษฐ์ นามเตียน ผู้อำนวยการกลุ่มอารักขาพืช นางสาวธนภร ไชยวิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่ถ่ายทำรายการข่าวเกษตร ช่องวัน (ONE) ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ด้านประมงน้ำจืดในบ่อดิน (การใช้เทคโนโลยีโซล่าเซลล์กับระบบบำบัดน้ำในบ่อดิน)

นายสรยุทธ สุขล้อม เกษตรกรต้นแบบ ผู้ประสบความสำเร็จด้านการเลี้ยงปลากระพงน้ำจืด แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุชิต ผลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลด้วย

IMG_3776
IMG_3783
IMG_3790
IMG_3798