หน้าแรก


กิจกรรมภาพข่าวเอกสารเผยแพร่ข่าวเตือนภัยเกษตรจัดซื้อ-จัดจ้าง

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่ (กทม.)

0 comments

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

0 comments

แปลงใหม่:การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรพื้นที่ (กทม.)

0 comments

แปลงเดิม:การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรพื้นที่ (กทม.)

0 comments

แมลงวันทอง พริก

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ […]

0 comments

โรคที่มีสาเหตุจากไวรัส (มะเขือเทศ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ […]

0 comments

ข่าวเตือนภัยการเกษตร เพลี้ยอ่อน ข้าวโพด

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ […]

0 comments

ข่าวเตือนภัยการเกษตร โรคแอนแทรคโนส มะม่วง

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ […]

0 comments

หนอนแมลงวันชอนใบ

หนอนแมลงวันชอนใบ เตือนเกษ […]

0 comments

การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน(คลิ๊กที่นี่)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและประบปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

ไขข้อข้องใจ..!? ทะเบียนเกษตรกรด้านพืช กับกรมส่งเสริมการเกษตร