ประชุมเตรียมงานเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 – 4 พร้อมเจ้าหน้าที่

ดำเนินการประชุมเตรียมงานเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมความการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนพรมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน

IMG_1593
IMG_1577
IMG_1568
IMG_1566
IMG_1567
IMG_1580
IMG_1583
IMG_1584
IMG_1594