รายงานงบทดลองราชการ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน มกราคม 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน มีนาคม 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน เมษายน 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน กันยายน 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน มกราคม 2565 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน มีนาคม 2565 (คลิ๊กที่นี่)

รายงานงบทดลองราชการ     ประจำเดือน เมษายน 2565 (คลิ๊กที่นี่)