ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

 


วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ศพก.


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตหนองจอก

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบัง

 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตตลิ่งชัน

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตภาษีเจริญ

 

 


แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายของสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 – 4


 


พิกัดแสดงตำแหน่งที่ตั้ง ศพก.และ ศพก.เครือข่าย ในกรุงเทพมหานคร