งานทะเบียนเกษตรกรกรุงเทพมหานคร


การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน(คลิ๊กที่นี่)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและประบปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)


คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564(คลิ๊กที่นี่)


ไขข้อข้องใจกับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกร


Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล #รอบรู้รอบด้านการเกษตรปี4