รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน

• รายงานการประชุมสำนักงานสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำเดือน (PM) ครั้งที่ 3/2564