จัดซื้อ จัดจ้างและประกาศภาครัฐ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน(4ธ.ค.63)

คุณลักษณะเฉพาะซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
คุณลักษณะเฉพาะซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน(4ธ.ค.63)