วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำโดยนางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 2 3 4 ร่วมจัดงานครั้งนี้ขึ้น ณ วัดมะพร้าวเตี้ย แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 10 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกดิน คลินิกสหกรณ์ คลินิกตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกชลประทาน คลินิกจักรกลการเกษตร คลินิกบริหารจัดการศัตรูพืช และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตภาษีเจริญ และส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรมภายในงาน

182019_๑๙๐๘๐๑_0099
182019_๑๙๐๘๐๑_0053
182019_๑๙๐๘๐๑_0038
182019_๑๙๐๘๐๑_0029
182019_๑๙๐๘๐๑_0023
182019_๑๙๐๘๐๑_0174
182019_๑๙๐๘๐๑_0079
182019_๑๙๐๘๐๑_0044
IMG_3384
IMG_3391
IMG_3410
IMG_3427
IMG_3446