หนอนแมลงวันชอนใบ

หนอนแมลงวันชอนใบ

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ (เช่น กวางตุ้ง คะน้า)

สภาพแวดล้อม/สภาพอากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้

          อากาศร้อนและมีฝนตก

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้

ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ข้อสังเกตลักษณะ/อาการที่อาจพบ

ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ภายในผิวใบพืช เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนที่มีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน ตัวหนอนจะชอนไชอยู่ในใบพืช ทำให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมา เมื่อนำใบพืชมาส่องดูจะพบหนอนตัวเล็กๆ สีเหลืองอ่อนโปร่งใส อยู่ภายในเนื้อเยื่อ หากหนอนแมลงวันชอนใบระบาดรุนแรงจะทำให้ใบพืชเสียหายจนมีผลกระทบต่อผลผลิต

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ดังนี้

1.เก็บและเผาทำลายเศษใบพืชที่ถูกทำลายเนื่องจากหนอนแมลงวันชอนใบ จะช่วยลดการแพร่

ระบาดได้ เนื่องจากดักแด้ที่อยู่ตามเศษใบพืชจะถูกทำลายไปด้วย

  1. พ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 20 – 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 – 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซเพอร์เมทริน 40% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 – 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เบตา – ไซฟลูทริน 2.5% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 

                                                                                   อ้างอิงจาก:   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

                                                                                     ประชาสัมพันธ์โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร