โรคเถาเหี่ยว (เชื้อรา Fusarium oxysporum)

โรคเถาเหี่ยว (เชื้อรา Fusarium oxysporum)

 เตือนเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม

สภาพแวดล้อม/สภาพอากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้

          อากาศร้อนและมีฝนตกบางพื้นที่

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้

ระยะออกดอก

 

ข้อสังเกตลักษณะ/อาการที่อาจพบ

แตงโมจะแสดงอาการใบเหลืองโดยเริ่มจากใบบริเวณโคนเถาและเหลืองต่อเนื่องไปสู่ยอด ต่อมาเถาแตงจะเหี่ยวและตาย บางครั้งจะมีรอยแตงตามยาวของลำต้น โดยเฉพาะบริเวณโคนเถา
ที่ใกล้กับผิวดิน หากมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยสีขาวอมชมพูของเชื้อราสาเหตุโรค และเมื่อผ่าดูจะพบภายในลำต้นเป็นสีน้ำตาล

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ดังนี้

๑. หลีกเลี่ยงการปลูกแตงโมในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน

๒. ก่อนปลูกควรไถกลับหน้าดินตากแดด และใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพดิน

๓. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี

๔. ไม่ปลูกแตงโมแน่นเกินไป เพื่อให้สามารถระบายความชื้นได้ดี

๕. ตรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคให้ถอนต้นที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก แล้วโรยปูนขาวหรือให้สารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น อีไตรไดอะโซล 24% อีซี อัตรา 20 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออีไตรไดอะโซล + ควินโตซีน 6% + 24% อีซี อัตรา 30 – 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 มิลลิลิตร รดดินในหลุมและบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันโรคระบาดไปยังต้นข้างเคียง

  1. แปลงที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน ไม่ปลูกพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา ฟักทอง มะระ และแคนตาลูป และพืชในตระกูลพริก มะเขือเทศ และมันฝรั่ง เนื่องจากอ่อนแอต่อโรค

 

                                                          อ้างอิงจาก:   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

                                                                                                ประชาสัมพันธ์โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร