ประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ผ่านระบบVDO Conference

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร นายวิเชียร แดงท่าขาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพพืชสวน นายนรินทร์ น้อยรักษา ผ่านระบบVDO Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในครั้งนี้นายอนุชิต ผลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่แนะนำและช่วยเหลือด้านการนำเสนอ ณ สวนน้อยรักษา แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

463590
463588
463591
messageImage_1621333999429
messageImage_1621334226142
103358