ข่าวเตือนภัยการเกษตร เพลี้ยอ่อน ข้าวโพด

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 เมษายน 2564

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข่าวเตือนภัยการเกษตร เพลี้ยอ่อน ข้าวโพด

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลข้าวโพด

สภาพแวดล้อม/สภาพอากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้

อากาศร้อน  มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้

ระยะออกดอก – ติดฝัก

ข้อสังเกตลักษณะ/อาการที่อาจพบ

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของใบ และช่อดอกตัวผู้ ถ้าช่อดอกมีเพลี้ยอ่อนเกาะกิน อยู่มากจะทำให้ช่อดอกไม่บาน การติดเมล็ดน้อยและทำให้เมล็ดแก่เร็วทั้งๆ ที่เมล็ดยังไม่เต็มฝัก หากมีการระบาดมาก จึงพบกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของลำต้นกาบหุ้มฝัก โดยเพลี้ยอ่อนชนิดมีปีกบินมาจากแปลงใกล้เคียง ตั้งแต่ข้าวโพดอายุ ประมาณ 15 วัน หลังจากนั้นอีก 1-2 สัปดาห์ จะพบเพลี้ยอ่อนออกลูกเป็นตัวอ่อนรวมกันเป็นกลุ่มๆ โดยเฉพาะ บริเวณใต้ใบล่างๆ และเพลี้ยอ่อนค่อยๆแพร่ขยายจากใบล่างขึ้นมาบนใบเรื่อยๆ และขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วจนพบปริมาณ สูงสุดในระยะข้าวโพดกำลังผสมเกสร มักพบเกาะเป็นกลุ่มๆ ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของต้น ข้าวโพด เช่น ยอด กาบใบ โคนใบ กาบฝัก และจะพบมากที่สุดบริเวณ ช่อดอกทำให้บริเวณที่ถูกดูดกินแสดงอาการเป็นจุดสีเหลืองปนแดง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ดังนี้

  1. ในแหล่งที่มีการระบาดเป็นประจำในฤดูแล้ง หาก สำรวจพบเพลี้ยอ่อนข้าวโพดแพร่กระจายจากใบล่าง ขึ้นมาและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วทั้งแปลง ควรป้องกันกำจัดก่อนข้าวโพดแทงช่อดอกตัวผู้ หรือ ก่อนดอกบานจะให้ผลในการควบคุมได้ดี
  2. หากมีการระบาดเกิดขึ้นเฉพาะจุด พ่นสารฆ่า แมลง คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เบตา-ไซฟลูทริน 2.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร การพ่นสารฆ่าแมลงควรพ่นเฉพาะจุดที่มี เพลี้ยอ่อนข้าวโพดระบาดเท่านั้น

 

อ้างอิงจาก:  คณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร

ประชาสัมพันธ์โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร