การประชุมพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงการตลาด ระดับกรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิเชียร แดงท่าขาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับเขตพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 7 แปลง ในพื้นที่เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

2042021_๒๑๐๔๒๐_33
20464_๒๑๐๔๒๐_3
2042021_๒๑๐๔๒๐_11
2042021_๒๑๐๔๒๐_0
20464_๒๑๐๔๒๐_2
2042021_๒๑๐๔๒๐_5