เกษตรกรุงเทพฯ ร่วมงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ 23 จังหวัด หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง

 

 

โดยมีนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 – 4 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ หมู่ 2 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เกษตรกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ได้ร่วมให้ข้อมูลโครงการฯผ่านการถ่ายทอดสัญญาณสดในครั้งนี้ด้วย

รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_12
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_14
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_11
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_10
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_9
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_8
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_7
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_6
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_5
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_4
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_3
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_2
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_1
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401_0
รณรงค์พืชหลากหลาย_210401
IMG_4251
IMG_4218
IMG_4215
IMG_4203
IMG_4167