เกษตรกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมฟื้นพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นที่กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยปลาน้ำจืดจำนวน 3 ล้านตัว “ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด”จำนวน 3 จุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกได้แก่ เขตหนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับ

441622
441624
441626
441625
441627