งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 (Field Day) ลาดกระบัง

      วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายวรพจน์ สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 (Field Day) ณ ศพก.เครือข่ายลาดกระบัง (นวลจันทร์ฟาร์ม) แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย โดยมีนายสมมาตร ภัทรปรีชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   เขตลาดกระบัง เป็นประธานเปิดงาน และ นายชัยยงค์ ชูจันทร์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 เป็น  ผู้กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ มีร้านค้าจากกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน มาร่วมจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรด้วย

IMG_3971
IMG_3899
IMG_3888
IMG_3881
IMG_3838