กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

48911
c9db5561658e5915481b2025aceecf796_4620693218543291464_210318
c9db5561658e5915481b2025aceecf796_4620693218543291464_210318_0
48906

และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักในภาชนะโดยเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย สำหรับเป็นจุดเรียนรู้ภายในสำนักงาน ทั้งนี้การทำกิจกรรม 5 ส. ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านบุคคลกรและรถขนเศษวัสดุจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร