สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 1 จังหวัดชัยนาท

โดยให้คำแนะนำในการเตรียมข้อมูลการนำเสนอ ข้อมูลด้านบัญชี การจัดกระบวนการกลุ่ม และด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

94837
94840
94836
94838
94835
94837
94839