วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 – 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้นำอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อพูดคุยถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร

โดยมีนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

IMG_9120
IMG_9132
IMG_9136
IMG_9113