ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

 

 

 

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ศพก.

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตหนองจอก

การแปรรูปข้าว

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบัง

การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตตลิ่งชัน

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตภาษีเจริญ

การปลูกเล็บครุฑเพื่อการค้า

พิกัดแสดงตำแหน่งที่ตั้ง ศพก.และ ศพก.เครือข่าย ในกรุงเทพมหานคร