ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศพก.และ แปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้ง 2/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับนายอนุชิต ผลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศพก. และ แปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้ง 2/2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน ซึ่งในประชุมได้ชี้แจงผลการ